Den gränslösa kraften -
världen över....


IMEC Kraftteknik är ett konsultföretag som tillhandahåller resurser inom Elkraft med hela världen som arbetsfält.  Våra aktiviteter omfattar alla tillämpliga elektriska utrustningar inom elkraftsområdena  Kraftverk, järnvägsdrift, eldistribution, faskompensering och vindkraft såväl inom riket som utomlands.

 

Vår verksamhet består idag av:
- Montageövervakning
- Arbetsledning
- Rådgivning
- Projektledning
- Montage & Idrifttagning
- Support

Bildspel från olika SVC-projekt världen över

loading...

I dagsläget hjälper vi ABB FACTS AB i Västerås med uppförande av så kallade SVC-anläggningar runt om i hela världen...