Den gränslösa erfarenheten - Det personliga Engagemanget

IMEC Kraftteknik besitter en unik kompetens. Genom lång erfarenhet av projektgenomförande inom kraft, energi och industri, på såväl svenska som internationella marknader har vi den samlade kunskap och erfarenhet som krävs för åtaganden oavsett storlek och omfattning.

IMEC kraftteknik arbetar med människor och utveckling. Varje projekt är unikt – med nya förutsättningar, nya möjligheter och nya lösningar. Ansvar och respekt är därför lika viktiga grundprinciper som det tekniska kunnandet i vår verksamhet.

IMEC Kraftteknik är ett företag med mycket kunnande inom både kraftteknik och mänskliga relationer. Tack vare denna ”tvärvetenskapliga” bredd kan vi också vara gränsöverskridande. Vår kompetens över ett stort område ökar vår förmåga till anpassning. Vi erbjuder totallösningar, men också det delade engagemanget.

Med mångårig erfarenhet från världens alla hörn har vi en kunskap om människan i olika miljöer, med högt ställda krav på personutnyttjande och behov av anpassning. Vare sig det handlar om vattenkraft i Indien eller nätstationer i Bangladesh gasturbiner i Venezuela eller olja i Vietnam. Tunnelbanor i Turkiet eller höghastighetståg i USA, Det svenska järnvägsnätet eller teletrafik världen över...