Kvalitet och Kompetens

Det är naturligt att det är vi själva som ställer de högsta kvalitetskraven - före, under och efter ett projekt. Planering, rapportering och uppföljning är självklara begrepp i vår kvalitetskontroll.

Varje projekt är unikt. Det är därför viktigt att erbjuda lösningar som tar hänsyn till specifika förutsättningar - miljö, resurser, befolkning etc. Lokal arbetskraft och lokal kompetens är viktiga i planering och ansvarstagande, oavsett projektets omfattning.

För oss är kvalitet att se till hela verksamheten och kompetens en förmåga att omsätta kunskap och erfarenhet till praktisk handling.