Produkt och Miljö

IMEC Kraftteknik:s ansvar handlar om en stark ambition att värna om en hållbar miljöutveckling. Vi vill koppla kunskap och kvalitetstänkande till specifika miljöambitioner.

Det handlar om en helhetssyn och ett vidgat perspektiv. Hur påverkar planerade anläggningar befintlig miljö och redan existerande kraftförsörjning? Så långt som möjligt strävar vi efter att minimera de miljörisker, som verksamhet och produkter kan ge upphov till.