Samarbete och ansvar

För IMEC Kraftteknik är det viktigt att inte bara satsa på produktkvalitet, utan även på bred kompetens hos varje enskild individ. Förändringar måste hela tiden ses som ett naturligt tillstånd, vilket ställer krav på både individ och företag. Det kräver motivation och ständig integration. Det krävs öppenhet med fokus på sakfrågor. Bred kompetens och modern teknik klarar sig inte utan samarbetsförmåga.