Aktuellt

I dagsläget hjälper vi ABB FACTS AB i Västerås med uppförande av så kallade SVC-anläggningar runt om i hela världen. SVC står för Static Var Compensation och är en form av reaktiv effektkompensering. Denna SVC teknik - så kallad shuntkompensering stabiliserar och ökar kapaciteten i elnätet. Att producera säkrare elöverföring samt bibehålla hög elkvalitet vid stormar, strömavbrott och övriga störningar. Vårt uppdrag består av Montageledning - Supervision samt i vissa fall idrifttagning.