Historik

Företaget grundades 1990 av Leif Thoresson som har en lång och gedigen erfarenhet av projektgenomförande av elektriska starkströmsanläggningar inom Sverige och den internationella marknaden.

Efter en anställning som montageledare på ABB åren 1970 - 1995 var det läge för att aktivera bolaget IMEC Kraftteknik AB. Idén var att tilltänkta kunder som skulle bestå av ett antal ABB-bolag erbjuda personal i ledande befattningar i anslutning till anläggningsmontage främst i utlandet.

Sedan starten av vår montageverksamhet har IMEC Kraftteknik AB på våra kunders önskemål utökat verksamheten med kompletta montage- entreprenader inom elkrafttekniska området i Sverige, speciellt utrustningar för järnvägselektrifiering och faskompensering.

2017 köpte El Kraftteknik & Konsult AB IMEC Kraftteknik AB och fortsatte driva verksamheten på liknande sätt med uppdrag utomlands. 
I slutet av 2019 fusionerades IMEC av EKTK, därmed finns inte längre bolaget IMEC Kraftteknik AB men verksamheten fortsätter under samma namn.