Kvalitet och Miljö

Våra tjänster och projekt svarar mot kvalitets och miljökraven inom
ISO9001: 2000, ISO14001:20004.

Vi använder ISO9001:2000 och ISO 14001:20004 som utgångspunkt i verksamheten . Vi har tolkat standardens krav efter våra egna förutsättningar på det sätt som passar vår verksamhet bäst.