Sveriges största omriktarstation med transformatorstation, 130 kV, för kraftförsörjning av det elverksnät, som bl.a försörjer Malmbanan Kiruna-Narvik. Kund Balfour Beatty Rail AB.