Adtranz

Omriktarstation banmätning 16 hz
Malmö
Västerås
Boden
Bastuträsk
Borlänge

Transformatorstation 55 kV. 16 Hz transmission
Boden
Borlänge
Falun
Ludvika
Lindesberg

Ställvärk distribution 55 kV. 16 Hz transmission
Ystad

Likrikatrstation för tunnelbanesystem
Izmir, Turkiet
Seoul, Sydkorea
Port Kelang, Malaysia

Balfour Betty Rail AB
Omformastation
Ösmo
Murjek
Emmaboda
Mjölby
Kiruna

Övrigt
Berslagsstråket
Rättvik 130 kV-
Malmbanan
Roslagsbanan
Stambanan
Blekingebanan
Landskrona
Österåsen
Västeraspby
Pusan, Sydkorea
Kraftstyrning diverse stationer

ABB Generation

Montageledning+Idrifttagning
Vattenkraftstation
Manuela, Lesotho
Errochty, Skottland
Plävinas, Lettland
Bacun, Fillippinerna
Kainji, Nigeria
Song Hinh, Vietnam
Laos
Island
Sri Lanka
Bullerforsen
Forshuvud
Höljebro

Gasturbin
Venezuela

ABB Network

Fjärrstyrning nätstationer
Dacca, Bangladesh
Abb Industrial System
Installation av ny pappersmaskin
Hallstavik pappersbruk

ABB Substation

Ställverk transf. Kontrollutr. för oljeutvinnig
Vietnam

Ställverk transf. Kontrollutr. 
Bangladesh
Costa Rica
Ställverk 400 kV.
Cotmale, Sri lanka

ABB Power Systems
Faskompesering
SVC, Oxelösund
TRC, Stöde
SVC, SSAB Borlänge
SVC, Light, Hagfors
SVC, Escarega, Mexico
TRC, Brasilien
SVC, Sceco Riyad
SVC, Anyang Kina

Ericsson Components
Kylutrustning tele
Banja Luka, Bosnien

Kraftförsörjning tele
ICO, USA
ICO, Australien
World Com, Europa

Service tele, hjälpkraft - World Come Europa
Spanien, Holland
Schweiz, Österrike
Frankrike, Tyskland